About siamevenzu

מערכת שקופה של בונוסים של עובדים. בנות מגברים לוקחות לעצמם בנות. המטרה העיקרית של סוכנות ישראל נערות ליווי במרכז – צור עבודה טובה עם רווחים רציניים, וגברים עשירים כדי לספק שירותים ישירות לרמה הטובה ביותר. רק שיטה זו מספקת כוח לייצר שותפות ארוכה, שתיהיה רווחית הן לבנות והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לעובדים תנאי דיור הגונים. זהו חדר במלון או דירה שכורה. זה תלוי רק בהזמנת העובד, מכיוון שהתשלום עבור שכר הדירה הוא אך ורק עבור יתרת הילדה. העלות המשוערת של נדל"ן יומי בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.
Go to Top